Týdenní tábory v krásném prostředí

1998 - 2010

Župa Dr. Bukovského pořádá již řadu let čtrnáctidenní stanové tábory pro děti ve Vřesovicích u Kyjova. V roce 1994 se poprvé tábora zúčastnila i Ilona Cahová (z TJ Sokol Račice) jako oddílová vedoucí se svými dětmi. Od té doby začaly pravidelně probíhat v Račicích čtvrtletní "Dny v přírodě". Na podzim to byla velká dvouhodinová hra zakončená táborákem, zimní den v přírodě se konal ve stylu soutěží na sáňkách a bobech nebo jako výlet zimní přírodou. V rámci jarních dnů bývalo přežití 24 hodin v přírodě. Letní dny pak opět velká hra s táborákem na ukončení cvičebního roku a účast na župním táboře.

V roce 1998 byl dostatek zkušeností a elánu a tak se cvičitelé z TJ Nemojany Marek Kramář, David "Móňala" Hloušek a Staňa Veigler, z TJ Lhota Staňa "Fňukna" Skácel, Honza "Skoba" Sochor a Michal "Machala" Brunclík a Z TJ Račice Ilona "IL" Cahová dohodli, že uskuteční týdenní tábor pro děti ve věku 6 – 15 let pod hlavičkou TJ Sokol Račice na téma "Rytíři hranaté koule" na základně TJ Sokol Vyškov ve Vřesovicích (okr. Kyjov). Účast 35 dětí, 10 dospělých. Tábora se zúčastnily děti z celého okresu Vyškov. Hry byly situovány do středověku.


Rok 1999, jediný tábor, který se konal na jiném tábořišti - v rekreačním středisku TOS Kuřim v Havlově u Žďárce. Téma tábora "Osadníci na Divokém západě". Děti hledaly naleziště zlata, rozdělovali půdu, vyjednávali s indiány. Účast 30 dětí, 10 dospělých.


Rok 2000 tábor jako "Archeologická výprava". Dosud nejnáročnější tábor na přípravu. Na podzim vyrazili vedoucí do Vřesovic a v blízkosti tábora zakopali na třech místech střepy od květináčů, váz, různé předměty i kosti. V létě se z dětí stali archeologové, kteří kopali sondy, odkrývali naleziště, slepovali střepy a na závěr tábora vypracovali zprávu o dávných obyvatelích této lokality. Účast 40 dětí, 12 dospělých.

 


V roce 2001 proběhla "Vojenská tajná mise". Účastníci pátrali po zmizelé výpravě. Účast 40 dětí, 11 dospělých. Byla navázána spolupráce s TJ Dukovany (okr. Třebíč). Z Dukovan se zúčastnilo 6 dětí a 2 vedoucí.


Rok 2002 tábor na téma "Mořeplavci". Sedm zastávek na cestě kolem světa. Každý den jiný kontinent – jiný přístav. Zeměpis hrou. Účast 33 dětí, 12 dospělých. 


Táborů se z větší poloviny účastnily pravidelně stejné děti. A tak se postupem času z dětí stávali pomahatelé a z pomahatelů vedoucí. V roce 2003 dovršili 3 pomahatelé Jan "Voža" Voženílek, Jan "Cahik" Caha a Jirka "Rapan" Rapouch 18ti let. Absolvovali úspěšně kurz cvičitelů všestrannosti III. tř. ČOS a následně absolvovali cvičitelů pobytu v přírodě III. tř. pořádaný ČOS. Tábor v tomto roce byl na téma "Indiáni na válečné stezce". Přiblížil dětem život indiánů i těžkosti s osídlováním jejich území. Účast 36 dětí, 12 dospělých.


Rok 2004 "Život v pravěku". Jako pomahatelé přibyli z řad dětí  Milan "Milda" Spisar, Tomáš "Boeing" Večeře z Pustiměře a Baruš Pažická z Drnovic. Děti poznaly jak důležitý byl oheň v pravěku. Celý týden musely oheň udržovat. A když jim vyhasl, musely se vydat na výpravu, najít jinou tlupu a oheň přinést zpět. Účast 34 dětí, 12 dospělých.


V roce 2005 proběhl tábor na téma "Život ve Starém Řecku" aneb bohové musejí být šílení. Všichni dospělí byli jednotliví řečtí bohové a ti pomáhali nebo škodili obyvatelům řeckých měst. Hry byly ovlivněny řeckými bájemi a pověstmi. Účast 31 dětí, 13 dospělých. Radka "Raduzz" Tihelková přechází z oddílů dětí do řad vedoucích.


V průběhu let se z části změnil tým vedoucích i personálu. Od r. 2006 je tým beze změn pouze s nárůstkem dopívajících dětí do věku vedoucích. Rovněž od tohoto roku jsou tábory pořádané pod záštitou TJ Sokol Lhota. V roce 2006 byl tématem "Pán prstenů". V zemi Mordor, v ohni Hory Osudu vytvořil temný pán Sauron v tajnosti vládnoucí prsten, aby ovládl všechny ostatní. Do toho prstenu vložil svou krutost a touhu vládnout světu. Prsten musí být zničen a s ním zničeno všecho zlo. Účast 36 dětí, 12 dospělých. Z řad dětí přechází mezi vedoucí Alžběta "Bjetka" Cahová.


Rok 2007 a téma "Agent 007". Během celého týdne se zdolávaly různé simulované akce jako dohledání a ošetření lidí po teroristickém útoku, boj proti pašerákům zbraní, odhalení dealeů drog, boj proti narušitelům státu. Účast 38 dětí, 12 dospělých. Ze skupiny dětí povýšila do skupiny vedoucích Petra "Peťule" Tihelková. "IL" předala post hlavního vedoucího tábora "Vožovi".


Rok 2008 "Hvězdné války"Ve vnějších sektorech prstenců naší galaxie zmizel hvězdný křižník čtvrté kategorie a Galaktický senát planety Corusant vyslal tři záchranné lodě. Posádky lodí tvořilo 39 dobrovolníků a 11 rádců. Záchranná mise byla úspěšná - posádky lodí si oddechly, pobavily se na slavnostních hrách a u závěrečného ohně se rozloučily.


Roku 2009 se z nás stali "Archeologové". Tématicky jsme navázali na úspěšný tábor v roce 2000. Cílem výpravy byl odborný průzkum oblastí kolem sv. Klimenta a v okolí hradu Cimburku ze střední doby bronzové. Kolem osídlení této oblasti existovaly tři teorie - uctívači Kozlí hlavy, kult mávajících totemů či kultura lidu chladicích věží. Úkolem jednotlivých týmů bylo ověřit či vyvrátit tyto teorie rozsáhlými vykopovými pracemi. Podle úspěšnosti byli jednotliví účastníci oceněni tituly Bc., Mgr. či AVDr. (doktor archeologickýh věd). Účast - 35 dětí a 11 dospělých.


Rok 2010 a druhé "Osidlování Divokého západu". Děti se proměnily v osadníky ze tří přístavů - z irského Dublinu, anglického Liverpoolu a francouzského Marseille. S osidlováním jim pomáhali větrem ošlehaní zálesáci a šikovné pistolnice. Při osidlování jsme narazili na domorodé obyvatelstvo, se kterým jsme se museli dohodnout na rozdělení území. Osadníci z jednotlivých přístavů byli za svou pracovitost a odvahu odměňováni přidělenou půdou a dolary. Na konci tábora pak mohli na tomto území založit novou osadu, kolonii či stát. O 27 osadníků z řad dětí se staralo 12 zálesáků a pistolnic z řad vedoucích, do jejichž řad přibyli dva noví praktikanti Soňa Poláková a Jirka Toman.

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode